> blog > helden-uit-de-middeleeuwen

14 Feb 2002

Source SionHelden uit de Middeleeuwen
Auteur: Sion
Volledige titel: Helden uit de Middeleeuwen.
Uitgever: klup
Samenvatting: Onze Middeleeuwse helden. Kennen we Gaius Julius Civilis, Bonifatius en Karel de Grote nog? Een verhaal over helden van eigen bodem.
Bericht: Moeiteloos konden kinderen én ouderen het vroeger opdreunen: het lijstje met grote namen, jaartallen en gebeurtenissen uit een grijs verleden.
Opstand van de Bataven onder Gaius Julius Civilis in 69; Bonifatius te Dokkum vermoord in 754; Karel de Grote in 800 te Aken keizer gekroond; de moord op graaf Floris V in 1296; de Vrede van Delft tussen Jacoba van Beieren en Filips de Goede in 1428; de sprong van Jan van Schaffelaar van de toren van Barneveld in 1482.

Tijdens de geschiedenislessen werden die namen er ingepompt omdat ze symbool stonden voor heldhaftig en nobel gedrag.
Civilis vertegenwoordigde de vrijheidsdrang, Bonifatius het christelijke martelaarschap, Karel de Grote het staatsmanschap, Floris V het mededogen met de armen en Jan van Schaffelaar de zelfopofferende dapperheid, Jacoba van Beieren, gravin van Holland, viel een beetje uit de toon.
Een trieste figuur eigenlijk: een paar keer ongelukkig getrouwd en volstrekt niet opgewassen tegen haar politieke tegenstanders. Een beetje een anti heldin.
Maar haar verhaal had wel een moraal: vrouwen konden zich in die tijd beter niet bemoeien met politiek en het openbare leven. Daar kwam slechts ellende van.

Opstand tegen Rome

Bron Sion
Gaius Julius Civilis.


Grote verwarring in Rome na de dood van keizer Nero (68 na Chr.)In augustus 69 na Chr. riepen de legioenen langs de Rijn hun respectievelijke aanvoerders Vitellius en Vespasianus tot keizer uit. Waarna ze vervolgens naar Rome trokken om hun kandidaat voor het keizerschap te steunen.
De Rijngrens, waar de Bataven woonden beschikten nog slechts over een minimale bezettingsmacht.In het jaar 69 maakten Kanninefaten en Bataven handig gebruik van deze situatie om onder leiding van de eenogige Gaius Julius Civilis in opstand te komen.
Binnen de kortste keren lagen 40 van de aan de Rijn gelegen forten van de Romeinen in as en hadden stammen zoals, de Chaucen, de Friezen, de Bructeren en de Tencteren zich bij Civilis aangesloten.
Rome stuurde drie legioenen, die onder leiding van Quintus Cerialis, Xanten en Nijmegen terug veroverde en Civilis terugdrongen naar zijn thuisland, het eiland der Bataven (de Betuwe) tussen Waal en Maas.
Gedurende de terugtocht had Civilis het land onder waten laten lopen, maar ook in de Betuwe hielden de Bataven geen stand en ontruimden het gebied, dat door Cerialis werd verwoest.
De Bataven kregen genoeg van de strijd en Civilis besloot op te geven.

Bron Sion
Quintis Cerialis


Bij een vernielde brug werden onderhandelingen gevoerd en de Romeinse voorwaarden waren zeer soepel.
Als de Bataven het Romeinse gezag erkende, zouden ze verder ongemoeid worden gelaten. Als teken van verzoening werd er in Elst een tempel gebouwd. Onder de kerk van Elst zijn in 1947 de resten van deze tempel gevonden.
Ook werden de botten van een varken, een rund en een schaap aangetroffen, een Romeinse gewoonte om bij het begin van de bouw de grond ritueel te reinigen.

Martelaarsdood

Bron Sion
Bonifatius dopend (links) en Bonifatius vermoord (rechts).


De Engelse missionarissen die in de 7e en 8e eeuw naar de Nederlanden kwamen om de Germanen te kerstenen konden zich geen mooiere dood voorstellen dan te sterven voor Christus.
Onbevreesd verwoestten zij dan ook heilige beelden en hakten heilige bomen om. Willibrord was niet in de wieg gelegd om een martelaar te worden en deze overleed op de leeftijd van 81 jaar in het jaar 739 te Echternach.
Bonifatius, daarentegen was wel zo gelukkig om het martelaarschap te kunnen claimen.
Hij werd wel vermoord, nl. in 754 in Dokkum.

Wanneer hij werd geboren is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk was dat in 672/673 maar op zijn laatst in 675. Ook zijn geboorteplaats is niet precies bekend. De Engelse plaats Crediton lijkt de meest waarschijnlijke.
Toen de jonge Bonifatius in het kloosterleven willen stappen was zijn vader daar op tegen, maar gaf uiteindelijk toch zijn toestemming.

Rond zijn veertigste levensjaar besloot hij 'pelgrim te worden voor Christus'; in 716 stak hij over naar Dorestad (ten noorden van het huidige Wijk bij Duurstede). Deze eerste zendingsreis (naar de Friezen) werd een mislukking door de politieke omstandigheden (koning Radboud had juist de Franken uit zijn gebied verdreven door Karel Martel bij Keulen te verslaan).

Terug in Engeland werd hij tot abt gekozen, een ambt dat hij echter een jaar later weer neerlegde om vervolgens Engeland te verlaten en als missionaris verder te werken.

In 718 ging Wynfrith naar Rome, met aanbevelingsbrieven van de bisschop van Winchester. Paus Gregorius II wees hem Thüringen aan als zendingsterrein. Na de dood van Radboud (719) vertrok Bonifatius voor de tweede maal naar Friesland en werkte enkele jaren met Willibrord samen in Utrecht.
In 722 wijdde paus Gregorius II hem tot missiebisschop van Duitsland ten oosten van de Rijn, terwijl Karel Martel hem op voorspraak van de paus zijn bescherming toezegde voor al de gebieden die door de Franken veroverd waren.
In Hessen en Thüringen gingen vele Germanen tot het christendom over, onder indruk van Bonifatius' optreden (met name na het vellen van de aan Donar gewijde eik in Fritzlar, bij Kassel). In 732 benoemde paus Gregorius III hem tot aartsbisschop.

Na diverse reizen naar Rome en een aantal andere functies in Duitsland wilde hij op 80 jarige leeftijd nog een keer terug naar Friesland, waar hij was begonnen met een eerste poging om de Friezen te kerstenen.
In het voorjaar van 754 sloeg hij zijn kamp op aan de rivier de Doorn vlakbij Dokkum en kon hij een groot aantal Friezen dopen.Nadat hij de dopelingen de andere dag had uitgenodigd om het Heilig Vormsel te ontvangen, verschenen niet de dopelingen, maar een horde met gewapende heidenen, die Bonifatiius en zijn gezellen vermoordden.
Zijn lichaam en zijn eigendommen werden enige dagen na zijn dood gevonden op een expeditie tegen de moordenaars en overgebracht naar Fulda, waar hij volgens zijn eigen wens op 9 juli 754 is begraven.

Karel de Grote

Bron Sion
Karel de Grote.

De Negen Besten was in de Middeleeuwen een populair thema in de literatuur. Het bezong de heldendaden van de negen mannen die niet vergeten mochten worden.
Uit de oudheid waren dat Hector, Alexander de Grote en Julius Caesar, uit het Oude Testament Jozua, David en Judas Maccabeus en uit de Middeleeuwen koning Arthur, Godfried van Bouillon en Karel de Grote.

Karel werd geprezen om zijn heldhaftige verdediging van het Christendom. In het noorden vocht hij tegen de heidense Saksen, in het zuiden tegen de Saracenen en in de kustgebieden tegen de Noormannen die het voorzien hadden op de kerken en de kloosters.
De Frankische koning Karel de Grote had zijn hele leven nauwe betrekkingen met de diverse pausen uit zijn tijd. Zo werd hij in 754 door paus Stefanus II (III) gezalfd en verplichtte hij zich op grond van de hem toen verleende titel (Patricius Romanorum) de kerk van Rome te beschermen.
In 772 riep paus Adrianus I hem te hulp tegen de invallende Longobarden en in de kerstnacht van het jaar 800 werd hij door diens opvolger paus Leo III in de Sint Pieter in Rome tot Rooms keizer gekroond.

Karel is geboren in 742 op een plaats die niet bekend is. Hij was duitstalig en had duits bloed. Op latere leeftijd probeerde hij te leren schrijven, iets dat hij nooit helemaal onder de knie kreeg.
Hij las slechts sporadisch, maar wel de juiste boeken en ondanks deze bescheiden intellectuele prestaties sprak hij Teutonisch en Latijn en verstond Grieks.
Toen karel II stierf werd Karel V op 29 jarige leeftijd koning.Hij ondernam een groot aantal expedities en werd erkend als beschermer van de kerk. Hij bestuurde zijn koninkrijk als een (betrekkelijk) moderne vorst.
In 768 regeerde Karel de Grote samen met zijn broer Karloman over het Frankische Rijk. Karloman stierf in 771 en dus werd Karel de Grote alleenheerser.
Om zijn rijk te vergroten, veroverde hij vervolgens Saksen, Lombardije, Beieren en andere gebieden in het oosten en het westen.

Zijn rijk was verdeeld in landen, die, in de spirituele zin, werden bestuurd door een bisschop of aartsbisschop en in de wereldlijke zin door een graaf.
Twee of drie maal per jaar werd er in elk provinciale hoofdstad een vergadering gehouden door de lokale edelen en landeigenaren, om het bestuur van het gebied of land te bepalen.
Na zijn dood in 814 ontstond er rond zijn persoon een rijke legendevorming. Zo zou hij naar het graf van Christus zijn gereisd om daar te bidden.
Van die reis zou hij de doornenkroon, een stuk van het kruis en één van de vier nagels hebben meegenomen.

Drie voor de Nederlanden belangrijke personages die in de Middeleeuwen, eigenlijk lang voor Nederland bestond, al van grote betekenis waren voor de tijd waarin zij leefden en voor de uiteindelijke totstandkoming van Nederland.
Degene die nog niet overtuigd van het feit, dat er naast Piet Heijn nog andere belangrijke personen waren, kan ik adviseren om de volgende artikelen uit deze serie te lezen, waarin de andere voorbeelden uit de Nederlandse geschiedenis aan de orde zullen komen.

Bron:
Kroniek der Nederlanden
Leben und werk des Heiligen Bonifatius
Het museum van de vaderlandse Geschiedenis
Charlemagne's Biography
20 eeuwen Nederland
Spectrum Encyclopedie
Vaderlandse Geschiedenis.Deze vermelding wordt onderhouden door: Sion

** eW@rd zilver ** ** Golden Web Award ** ** Golden SR Award **** www.info.klup.nl **
.

Laatste reacties betreffende ANDERE artikelen
29 Sep
Bank of Scotland verruimt Easy HypotheekhypothekenVersutia
Ben het eens met de reactie hierboven. http://www.hypotheekbasis.info geeft ook de nodige informatie over hypotheken (hypotheek informatie Novice)
4 Aug
Gedeporteerd, verdwenen en vergeten!klup

Het is goed en slecht nieuws. Mijn Moeder, Louise Christiene (Loes) de Betue turnde bij Kracht en Vlugheid, die veel Joodse leden had en was in 1924, '28 en '31 'Dames Kampioene alle Toestellen', Noord Holland turnen, in 1924 was het F. Goudsmit. Als ik de knipsels over de sport van mijn Moeder doorkijk en lees over de mede turnsters als de Dames C.D.Praag- Sigaar, S.Mouwes, Polak- Dreese of L.Wolff, "allen van K. & V." en je het realieseerd welk lot deze mensen heeft getroffen wordt het mij zwaar te moede. (Simon Fuks Novice)
17 Jul
Bank of Scotland verruimt Easy HypotheekhypothekenVersutia
Heel bijzonder om te zien dat hypotheken zo'n omvang hebben dat ze het Bruto Nationaal Product overstijgen? Moet je nagaan, Nederland is toch echt een spaarzaam volkje. Ik vind de website http://www.hypotheeklagerente.nl/ toch ook wel leuke tips geven over hypotheken in het algemeen. Zeker een bezoekje waard! (Goedkoopst Novice)
16 Jun
Een moslim christen debatklup

Wordt het georganiseerd vanuit een christelijke organisatie of moslima organisatie? En wat is de kerkelijke achtergrond van de christenen? Groetjes! (Gebedsbroeders Novice)